Antoni Dynowski

Counsel

+48 61 642 49 70     antoni.dynowski@dzp.pl
  • Reprezentuje polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
  • Doradza w zakresie kształtowania i wykonywania umów.
  • Występuje jako pełnomocnik firm z branży spożywczej, tytoniowej, budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej i paliwowej.
  • Doradzał kilkudziesięciu firmom w procesie prywatyzacyjnym i wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych.
  • Był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i Wiceprezesem Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego przy Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej w Poznaniu.
  • Członek Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
  • Członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Bądź na bieżąco z DZP