Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Doradztwo dla użytkowników wieczystych nieruchomości

26.03.2012

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów oferujemy, w ramach Praktyki Nieruchomości, kompleksowe doradztwo dla użytkowników wieczystych nieruchomości.

Niedawne zmiany legislacyjne umożliwiły przedsiębiorcom przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i tym samym wyeliminowanie opłat rocznych. W najbliższym czasie upłyną terminy użytkowania wieczystego ustanowionego w latach 70-tych (czyli w okresie zaraz po wprowadzeniu tej instytucji do polskiego prawa), w związku z czym użytkownicy wieczyści powinni podjąć działania w celu zachowania tytułu prawnego do takich nieruchomości. Jednocześnie, nadal aktualny pozostaje problem opłat za użytkowanie wieczyste (ich wysokości i stawek procentowych) oraz zmiany przeznaczenia i terminów zabudowy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach przygotowaliśmy szereg rozwiązań mających na celu pomoc przedsiębiorcom w powyższych kwestiach. Dla Państwa wygody zamieszczamy krótką informację dotyczącą zakresu świadczonych przez nas usług.

Bądź na bieżąco z DZP