Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Marcin Matczak ekspertem Sądu Dyscyplinarnego INFARMY

16.11.2012

Autorzy:
Prof. dr hab. Marcin Matczak

Miło nam poinformować, że 16 listopada dr hab. Marcin Matczak został wpisany przez Zarząd Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA na listę ekspertów Sądu Dyscyplinarnego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że wiedza, doświadczenie i znajomość rynku farmaceutycznego dr. Matczaka będzie istotnym wsparciem dla Sądu.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych został utworzony w sierpniu 2006 roku przez firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Podobnie, jak w przypadku Stowarzyszenia, celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rozwiązania takie powinny pozwalać polskim pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii, tak, by polskie standardy leczenia odpowiadały najlepszym światowym standardom.

Do najważniejszych zadań INFARMY należą również działania zmierzające do dalszego porządkowania rynku leków w Polsce. Dotyczy to wprowadzenia jasnych procedur rejestracji leków oraz racjonalnych zasad ich refundacji.

Związek przejął wprowadzone przez SPIFF normy etyczne w zakresie promocji i reklamy leków. Organizacja zabiega również o przestrzeganie zasad prawnych w tym obszarze. Firmy zrzeszone w INFARMIE obowiązuje Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej. Dokument ten zgodny jest z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne, przepisami Unii Europejskiej oraz Kodeksem Dobrej Praktyki Promowania Leków EFPIA.

Bądź na bieżąco z DZP