Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Przedstawiciele branży UAV podpisują deklarację współpracy - pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej

16.11.2016

Autorzy:
Piotr Najbuk

16 listopada w naszej kancelarii odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilkunastu podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych, jak również reprezentanci strony publicznej.

Inicjatywa Dronowa 1

Pomysł na zrzeszenie się jest odpowiedzią na szeroko pojęte potrzeby rynku. Impulsem do działania stała się konieczność aktywnego wpływania na kształtujące się otoczenie regulacyjne na poziomie krajowym i unijnym oraz eliminowanie barier ograniczających rozwój rynku. Celem spotkania było omówienie pomysłu założenia organizacji branżowej oraz podjęcie decyzji, co do dalszych działań w tym zakresie.

Na wzór Telemedycznej Grupy Roboczej (Deklaracja Bałtycka) podpisana została Deklaracja Współpracy Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej zawierająca ogólne cele i kierunki działań organizacji.

Inicjatywa Dronowa 2
Sygnatariusze wspólnie zadeklarowali podjęcie działań zmierzających do:

  • identyfikacji istotnych dla branży obszarów regulacji oraz barier prawnych w rozwoju rynku dronów w Polsce,
  • opracowania i wdrożenia standardów bezpieczeństwa implementacji i wykorzystywania rozwiązań bezzałogowych i autonomicznych w gospodarce,
  • opracowania i wdrożenia stosownych przepisów prawa,
  • wyznaczania standardów działalności rynkowej – stworzenia kodeksu dobrych praktyk,
  • badań rynku zarówno po stronie popytowej, jak i po stronie podażowej,
  • wykorzystania istniejących oraz proponowania nowych mechanizmów finansowania i wspierania przedsięwzięć dotyczących pojazdów autonomicznych,
  • stworzenia platformy wsparcia współpracy, wymiany doświadczeń i identyfikacji synergii wśród podmiotów branży, w szczególności w zakresie R&D,
  • edukacji społeczeństwa w zakresie możliwości, jakie stwarza rozwój branży pojazdów autonomicznych w Polsce i niwelacji społecznych lęków wobec robotyzacji.

Kancelaria DZP jest inicjatorem powstania Grupy. Przewidujemy, że organizacja branżowa powstanie w przeciągu kilku miesięcy. W najbliższym czasie będziemy informować o postępach prac w ramach inicjatywy.

Bądź na bieżąco z DZP