Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Nowelizacja KPC z udziałem Bartosza Karolczyka

01.10.2015

Autorzy:
Dr Bartosz Karolczyk

Niedawno na rynku ukazała się Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej. W monografii znalazł się rozdział autorstwa Bartosza Karolczyka, Associate w Praktyce Postępowań Spornych pt. "Potrzeba nowej kodyfikacji cywilnego prawa procesowego a struktura postępowania dowodowego de lege ferenda”.

currendaSwój rozdział Bartosz Karolczyk poświęcił aspektom postępowania dowodowego w aktualnym stanie prawnym, które najczęściej spotyka w praktyce. W oparciu o te doświadczenia sformułował i omówił zasadnicze dyrektywy nakierowane na polepszenie struktury postępowania dowodowego w przyszłym prawie. Postuluje między innymi wzmocnienie i rozszerzenie kierowniczej roli sędziego i sądu, zwłaszcza przez rozbudowanie przepisów kompetencyjnych oraz sankcjonujących ciężary procesowe stron, czy też wprowadzenie mechanizmów zapewniających efektywny dostęp do dowodów pozostających poza kontrolą strony.

Autorami tekstów zamieszczonych w niniejszej publikacji są przedstawiciele różnych środowisk naukowych oraz (jednocześnie) różnych zawodów prawniczych. Z tego względu monografia skierowana jest do prawników-praktyków, którzy poszukują rozwiązań problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

Bądź na bieżąco z DZP