Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego o ustawie o TK

02.03.2016

W związku ze zbliżającym się terminem posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego (8-9 marca), na którym rozpatrywana będzie ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 47/15), Fundacja Batorego organizuje spotkanie z Zespołem Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, które odbędzie się 3 marca w siedzibie Fundacji.

fsb-logo-800x600Podczas spotkania, utworzony przy Fundacji Zespół Ekspertów Prawnych przedstawi Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz przyjętą przez Zespół Opinię prawną w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia, której autorami są prof. Marcin Matczak, członek Zespołu i Szymon Łajszczak, została przesłana do Trybunału Konstytucyjnego jako "opinia przyjaciela sądu" (amicus curiae), i Trybunał ją przyjął. Opinia została także przekazana Komisji Weneckiej, kiedy ta była w Polsce.

Działający od stycznia br. Zespół Ekspertów Prawnych prowadzi stały monitoring projektów aktów prawnych, analizując je pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, ingerencji w prawa człowieka i obywatela, przyjętymi normami międzynarodowymi i demokratycznymi standardami państwa prawa.

Bądź na bieżąco z DZP