Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Reforma procedury administracyjnej - nowe książki

28.06.2017

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Na rynku ukazały się właśnie nowe - odpowiednio czwarte i piąte - wydania publikacji z serii "Duże Komentarze Becka", tj. "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz" oraz "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", których współautorem jest Piotr Gołaszewski, Associate związany z Praktyką Nieruchomości w kancelarii DZP.

Opublikowane przez wydawnictwo C.H. Beck komentarze, pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego, zawierają omówienie najnowszych zmian wynikających z ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r. Publikacje nie tylko uwzględniają najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentują kilka stanów prawnych biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie reguły intertemporalne i wynikające stąd potrzeby praktyków.

Książki dostępne w księgarni wydawnictwa C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/

Ponadto dostępne jest już także trzecie – zmienione i uzupełnione – wydanie publikacji "Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus" autorstwa Piotra Gołaszewskiego.

Opublikowana w wydawnictwie C.H. Beck książka omawia całościowo system środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy tymi środkami oraz problematyki wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych okolicznościach procesowych.

Trzecie - zmienione i uzupełnione - wydanie książki Piotra Gołaszewskiego uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przede wszystkim ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r.

Książka jest dostępna w księgarni wydawnictwa C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/

Piotr Gołaszewski, Associate w Praktyce Nieruchomości DZP, posiada szerokie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów z zakresu prawa nieruchomości dotyczących w szczególności prawa rzeczowego i administracyjnego. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reprywatyzacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w tym zakresie. Doradza także w kwestiach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz zagospodarowaniem nieruchomości, zwłaszcza w toku postępowań administracyjnych i sądowych

Bądź na bieżąco z DZP