Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Raport Stowarzyszenia doceniony przez Komisję Europejską

22.02.2018

Stowarzyszenie Zamówień Publicznych, którego wiceprezesem jest Katarzyna Kuźma, otrzymało podziękowanie od Komisji Europejskiej za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”.

Pan Alvydas Stančikas z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej zaprosił również współautorów raportu: Annę Szymańską, dr Piotra Bogdanowicza i dr Wojciecha Hartunga do udziału w najbliższym spotkaniu grupy roboczej utworzonej przez Komisję Europejską, skupiającej członków organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE.

Spotkanie odbędzie się 4 maja 2018 roku na Malcie. Podczas tego spotkania przedstawiciele naszego Stowarzyszenia będą mieli okazję do prezentacji raportu oraz wynikających z niego wniosków.    

Bądź na bieżąco z DZP