Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Z przyjemnością informujemy, że 1 stycznia br. 7 prawników od lat związanych z naszą kancelarią otrzymało nominacje na stanowisko partnera.

Nowi partnerzy specjalizują się w następujących dziedzinach prawa:

mec. Agata Demuth - prawo obrotu nieruchomościami oraz prawo cywilne i handlowe, a w szczególności restrukturyzacja grup kapitałowych, fuzji i przejęć oraz joint-venture;

mec. Paweł Halwa - prawo rynków kapitałowych, papierów wartościowych oraz fuzji i przejęć;

mec. Krzysztof Kowalczyk - prawo antymonopolowe, procesowe oraz związane z nieuczciwą konkurencją;

mec. Paweł Lewandowski - prawo procesowe oraz korporacyjne i przejęcia. W kancelarii zajmuje się również obsługą prawną klientów niemieckojęzycznych;

mec. Bartosz Marcinkowski - prawo ochrony danych osobowych, prawo spółek oraz sprawy związane z nieuczciwą konkurencją;

dr Marcin Matczak - prawo europejskie, doradztwo regulacyjne a także prawo reklamowe i związane z nieuczciwą konkurencją. W kancelarii kieruje zespołem ds. prawa farmaceutycznego;

mec. Magdalena Skowrońska - prawo bankowe oraz związane z regulacyjnymi aspektami funkcjonowania instytucji sektora finansowego, prawo rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć, w szczególności w sektorze finansowym.

Bądź na bieżąco z DZP