Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Compliance Day 2019 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

23.05.2019

Kancelaria DZP we współpracy z ELSA Wrocław zorganizowała 15 maja 2019 r. Compliance Day na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie warsztatów i debaty prawnicy DZP i nasi goście starali się przybliżyć studentom ideę compliance oraz możliwe ścieżki rozwoju kariery.

W ramach Compliance Day prawniczki kancelarii DZP z Zespołu Compliance – Julia Besz i Helena Zielińska poprowadziły prelekcje, podczas których przybliżyły zagadnienia, z którymi stykają się na co dzień w ich pracy. Helena opowiedziała o procedowanej obecnie w Sejmie ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz o skutkach dla przedsiębiorców. Julia natomiast wyjaśniła uczestnikom obecną sytuację sygnalistów w Polsce i na świecie, pokazując m.in jak zmieniło się ich postrzeganie na przestrzeni lat oraz jaką rolę obecnie mogą pełnić w organizacjach.

Zwieńczeniem Compliance Day był panel dyskusyjny ”Compliance Officer – nowy zawód wśród prawników?”. Aby dać uczestnikom obraz tego czym na co dzień zajmuje się compliance officer zaprosiliśmy trzech doświadczonych praktyków z tego zakresu: Panią Emilię Bielecką – Dziubak, która pełni funkcję Compliance Managera w Chiesi Poland sp. z o.o., dr Annę Partykę – Opielę, szefową Zespołu Compliance w kancelarii DZP oraz Pana Jędrzeja Stępniowskiego który jest in-housem w Tooploox sp. z o.o. Debatę moderował Michał Skrzywanek – Associate w Zespole Compliance kancelari DZP.

Podczas debaty goście opowiedzieli o tym, jak wyglądała ich droga do zawodu compliance officera, jak student prawa może poszukiwać swojego miejsca na rynku w specjalizacji compliance oraz jakie umiejętności i kompetencje są kluczowe w tej dziedzinie. Pani Emilia Bielecka – Dzubiak podkreślała, że aby zostać dobrym compliance oficerem niezbędne jest nie tylko perfekcyjne zrozumienie procesów zachodzących w spółce i znajomość biznesu, ale również posiadanie odpowiednich cech charakteru. Dr Anna Partyka Opiela zwracała m.in. uwagę na fakt, że obecnie poza branżą farmaceutyczną i finansową, coraz częściej rozwiązania z obszaru compliance wdrażają również przedsiębiorcy sektora energetycznego, produkcyjnego i budowlanego a także sektor IT. Pan Jędrzej Stępniowski wskazał, że wobec bardzo dynamicznego otoczenia prawnego compliance oficerzy zmuszeni są korzystać z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Goście zastanawiali się także wspólnie ze zgromadzoną publicznością, jaki rozwój czeka compliance w najbliższych latach oraz jak compliance może wpłynąć na wartość i pozytywny wizerunek organizacji.

Dziękujemy ELSA Wrocław za współorganizowanie wydarzenia i mamy nadzieje, że wśród uczestników zasialiśmy ziarno zainteresowania tematyką compliance.

 

Bądź na bieżąco z DZP