Czy należy dostosować przepisy o badaniu trzeźwości pracowników do potrzeb pracodawców?

DZP inicjuje proces szerokich konsultacji - zachęcamy do wyrażenia poparcia

Prewencyjne badania trzeźwości pracowników - inicjatywa

09.07.2019

Szanowni Państwo,

Wobec problemu prewencyjnego badania trzeźwości pracowników, z jakim mierzą się pracodawcy po wydaniu interpretacji UODO, uważamy, że należy dostosować brzmienie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w szczególności art. 17 ww. ustawy) do realnych potrzeb przedsiębiorców (m.in. w zakresie przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości czy też dokonywania badań przez pracodawców, samodzielnie), zwłaszcza jeśli mówimy o sektorze budowlanym, transportowym czy produkcyjnym.

Wprowadzenie odpowiednich zmian do przepisów zakończy bowiem dyskusję nad możliwością przeprowadzania takich badań i usunie stan niepewności co do obowiązujących przepisów.

W związku z tym DZP inicjuje proces szerokich konsultacji mających na celu zwrócenie ustawodawcy uwagi na problem i zasugerowanie podjęcia odpowiednich działań w celu zmiany przepisów.

W pierwszej kolejności zachęcamy do wyrażenia poparcia dla inicjatywy poprzez wypełnienie poniższego formularza. Wskazane przez Państwa adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji postępów tej inicjatywy.

Zachęcamy również do przekazania opisu przykładowych zdarzeń i sytuacji z Państwa praktyki, które po odpowiednim opracowaniu stanowić mogą zbiór argumentów i przykładów uzasadniających podjęcie działań legislacyjnych. Szczególnie cenne jest wskazanie przez Państw branż innych niż te oczywiste jak budowlana czy transportowa, gdzie zmodyfikowanie przepisów ze względu na bezpieczeństwo jest niezwykle istotne.

Głosy poparcia oraz przykłady zdarzeń zbieramy do odwołania. Aktualnie pracujemy nad listami przewodnimi do związków i organizacji pracodawców. Ze względu na kalendarz wyborczy, przyjmujemy że jakiekolwiek działania legislacyjne mają szanse powodzenia dopiero po wyborach parlamentarnych.

O wszelkich kolejnych krokach i istotnych zdarzeniach będziemy Państwa informować na tej stronie www oraz w korespondencji mailowej.


Podejmowane aktywności / korespondencja

- 16 lipca 2019 r. wysłanie pisma z zaproszeniem do włączenia się w inicjatywę m.in. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwa Cyfryzacji, związków i organizacji pracodawców

 

Bądź na bieżąco z DZP