Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Monografia: Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej sił zbrojnych RP.

23.10.2019

Autorzy:
Tomasz Darowski
Beata Cieszyńska

23 października na rynku wydawniczym ukazała się wyjątkowa publikacja: "Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej sił zbrojnych RP” pod redakcją Pawła Soroki, Anny Zagórskiej oraz Krzysztofa Wątorka, której współautorami są Tomasz Darowski i Beata Cieszyńska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

W monografii przedstawiono najważniejsze aspekty i uwarunkowania, w tym prawne i ekonomiczno-finansowe, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Przedstawiono w niej także następujące tematy: wpływ kultury strategicznej na proces modernizacji polskich Sił Zbrojnych; analiza wybranych aspektów związanych z interoperacyjnością modernizacji technicznej oraz relacji i powiązań sztuki wojennej z rozwojem i doskonaleniem naszych Sił Zbrojnych; priorytetowe i wybrane, jak również realizowane we współpracy ze strukturami Unii Europejskiej programy modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz stan ich realizacji przez polski przemysł obronny w odniesieniu do potrzeb poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

W publikacji można też znaleźć m.in. analizę przyczyn opóźnień występujących przy realizacji niektórych programów i możliwości ich przezwyciężenia, przedstawienie różnych form i przejawów współpracy polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego z partnerami zagranicznymi w procesie modernizacji technicznej Wojska Polskiego, a także możliwości i udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów w modernizacji technicznej Sił Zbrojnej.

Monografię można zakupić w księgarni wydawnictwa Elipsa: https://elipsa.pl/pl/p/Udzial-polskiego-przemyslu-obronnego-i-jego-zaplecza-badawczo-rozwojowego-w-realizacji-programow-modernizacji-technicznej-Sil-Zbrojnych-RP-red.-Pawel-Soroka%2C-Anna-Zagorska%2C-Krzysztof-Watorek/1126

 

Bądź na bieżąco z DZP