Czy partner prawny może być ekspertem w mojej branży?

Do grona Partnerów naszej kancelarii dołączył dr Jarosław Łukawski, który będzie kierował Zespołem Prawa Konkurencji DZP

Dr Jarosław Łukawski dołącza do DZP, gdzie będzie kierował zespołem prawa konkurencji

01.05.2020

Z przyjemnością informujemy, iż z początkiem maja do grona Partnerów naszej kancelarii dołączył dr Jarosław Łukawski, specjalista w zakresie prawa ochrony konkurencji, który będzie kierował Zespołem Prawa Konkurencji DZP.

Jarosław od kilkunastu lat doradza w obszarze praktyk ograniczających konkurencję oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców. Reprezentował wielu klientów zarówno przed Prezesem UOKiK, jak i przed Komisją Europejską. Jest specjalistą w zakresie tworzenia antymonopolowo bezpiecznych systemów dystrybucyjnych, w tym sieci selektywnej dystrybucji oraz franczyzowych. Doradza również w zakresie nieuczciwych praktyk w sektorze dystrybucji produktów rolnych oraz spożywczych, a także przeciwdziałania zatorom płatniczym. Jest doktorem nauk prawnych INP PAN, autorem artykułów dotyczących unijnych oraz krajowych przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców. Był wielokrotnie rekomendowany w rankingach branżowych m.in Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. 

Zespół prawa konkurencji DZP, którym będzie kierował dr Łukawski, współtworzą także dwie doświadczone ekspertki Maria Kanak, Counsel, oraz Marta Balcerowska, Senior Associate.

Maria specjalizuje się w doradztwie w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego. Jej ekspertyza obejmuje również obszar nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze produktów rolnych i spożywczych. Posiada doświadczenie w zakresie kontroli i przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Była Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK.  

Marta posiada kilkunastoletnie doświadczanie w dziedzinie prawa konkurencji i regulacji konsumenckich. Doradza klientom w zakresie budowania systemów dystrybucji, relacji z kontrahentami, opracowania polityk cenowych i rabatowych. Wspiera klientów rozwijających systemy franczyzowe. Jest doświadczonym doradcą w zakresie koncentracji przedsiębiorców. Z kancelarią DZP jest związana od ponad 10 lat.

Bardzo się cieszę, że będę mógł kierować doświadczonym zespołem prawa konkurencji. Wieloletnia praktyka zawodowa każdego z członków zespołu daje gwarancję najwyższych standardów doradztwa antymonopolowego świadczonego na rzecz naszych klientów – mówi Jarosław Łukawski.

Bądź na bieżąco z DZP