Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Monografia: Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski

23.09.2020

W ostatnim czasie pod redakcją Pawła Soroki, Krzysztofa Wątorka i Anny Zagórskiej ukazała się monografia "Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski". Autorami jednego z rozdziałów w książce, pt. "Źródła finansowania obronności w oparciu o zasoby własne RP oraz środki międzynarodowe" są eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Tomasz Darowski, Partner, oraz Beata Cieszyńska, Senior Associate.

Monografia poświęcona jest gospodarce obronnej i celom polityki gospodarczo-obronnej oraz sposobom i narzędziom osiągania tych celów, w tym finansowania przedsięwzięć zaspokajających materialne potrzeby systemu obronnego państwa.

W książce przedstawiono definicje polityki gospodarczo-obronnej oraz jej związki z polityką gospodarczą i polityką obronną państwa, stosowane przez nią narzędzia, zarówno bezpośrednie – nakazowe i administracyjne oraz pośrednie – parametryczne i ekonomiczne. Ukazano również znaczenie gospodarki obronnej dla procesu pobudzania trwałego wzrostu gospodarczego. Przeanalizowano wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania gospodarki obronnej oraz formułowanie i realizowanie polityki gospodarczo-obronnej Polski po roku 1990, a także trudności w jej kształtowaniu i realizacji. Uwzględniono kontekst wynikający ze zmian w kreowaniu bezpieczeństwa i sposobów jego optymalizowania. Omówiono rolę administracji rządowej i innych podmiotów formułujących i realizujących politykę gospodarczo-obronną w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem koordynującej funkcji i miejsca Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ważną częścią rozważań zawartych w publikacji jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki obronnej i jej podmiotów oraz regulacji prawnych wspomagających pozyskiwanie sprzętu wojskowego i świadczenie usług dla polskich sił zbrojnych. Analizie poddano także formalno-prawne aspekty pozyskiwania środków pieniężnych na obronność w oparciu o zasoby własne i środki międzynarodowe.

Monografia "Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski" jest dostępna do zakupu na stronie wydawnictwa Elipsa.

Bądź na bieżąco z DZP