Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie

05.10.2020

Autorzy:
Krzysztof A. Zakrzewski
Robert Niczyporuk
Aleksandra Czarnecka

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się w ostatnim czasie Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, pt. Sto lat polskiego prawa handlowego, przygotowana przez przyjaciół, uczniów oraz współpracowników profesora dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia jego pracy naukowej. 

Autorzy księgi to grono znanych i cenionych ekspertów - reprezentujących środowisko naukowe najważniejszych uczelni krajowych oraz renomowanych praktyków. Autorami jednego z rozdziałów, pt. „Praktyczne aspekty wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczona odpowiedzialnością i spółki akcyjnej”,  są prawnicy z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć: Krzysztof Zakrzewski, Partner i Szef Praktyki, Robert Niczyporuk, Partner, a także Aleksandra Czarnecka.

Szerokie merytoryczne spektrum tematów poruszonych w publikacji (z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego materialnego i sądowego i prawa własności intelektualnej) potwierdza rozległy, a zarazem złożony obszar zainteresowań prof. Kidyby. Uwypukleniu tego aspektu służy także przyjęta w księdze kategoryzacja autorskich wypowiedzi, ujęta według kryterium ich meritum. Księga jubileuszowa to nie tylko wiele tematów, lecz także różnorodność punktów widzenia – od wypowiedzi wyspecjalizowanych, po rozważania ogólne, syntetyczne. Wszystkie one mają swój niepodważalny walor – uzupełniają się doskonale jako wkład w rozwój nauki, a przez to także legislacji i prawniczej praktyki. 

Publikacja dostępna jest do zakupu w księgarni Wolters Kluwer.

Bądź na bieżąco z DZP