Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Raport regulacyjny: „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne. Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?”

06.10.2020

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Jan Pachocki
Monika Radzikowska
Dagmara Kilian

Podczas konferencji prasowej w PAP 1 października 2020 r. został zaprezentowany raport regulacyjny pt. „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne. Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?”, autorstwa ekspertów Praktyki Life Sciences: Tomasza Kaczyńskiego, Partnera, Jana Pachockiego, Senior Associate, Dagmary Kilian, Associate, oraz Moniki Radzikowskiej, Associate, przy wsparciu konsultantów merytorycznych: Marcina Czecha, prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, oraz Krzysztofa Łandy, założyciela Fundacji Watch Health Care, prezesa MedInvest Scanner.

Raport, którego partnerem jest Gemini Polska, ma na celu wskazanie kluczowych zagadnień prawnych, od których zależy skuteczne wdrożenie opieki farmaceutycznej do polskiego systemu ochrony zdrowia oraz dalszy jej rozwój.

Publikacja przygotowana przez naszych prawników zawiera zarówno analizę obowiązujących oraz projektowanych przepisów regulujących opiekę farmaceutyczną, jak również postulaty w zakresie podjęcia dalszych działań regulacyjnych w zakresie hard law oraz soft law.

W raporcie wyróżniono dwa podstawowe etapy wdrażania opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia: etap legalizacji oraz etap implementacji do publicznego systemu ochrony zdrowia. Efektywność realizacji każdego etapu należy ocenić z perspektywy istnienia w systemie prawnym odpowiednich mechanizmów jakościowych. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty skutecznie realizuje pierwszy etap wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z analizą i wnioskami dotyczącymi opieki farmaceutycznej zawartymi w raporcie regulacyjnym „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne. Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?”. Raport dostępny jest pod linkiem.

Zachęcamy także do obejrzenia nagrania konferencji prasowej PAP„Przyszłość opieki farmaceutycznej w Polsce”, podczas której zaprezentowany został raport. W debacie uczestniczyli: Tomasz Kaczyński (autor raportu, Partner w Praktyce Life Sciences DZP), Krzysztof Łanda (założyciel Fundacji Watch Health Care, prezes MedInvest Scanner), Marcin Czech (prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka, Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej), a także Artur Łakomiec (prezes zarządu Gemini Polska, partner raportu) i Karolina Widelska (farmaceutka).

Nagranie z konferencji prasowej dostępne jest pod linkiem.

Więcej informacji o raporcie regulacyjnym oraz konferencji znajdą Państwo również we wpisie na blogu DZP, dostępnym pod linkiem.

Bądź na bieżąco z DZP