Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Wyjątkowa na europejskim rynku pozycja: „Combating Collusion in Public Procurement. Legal Limitations on Joint Bidding”

27.10.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Z początkiem października nakładem Edward Elgar Publishing ukazała się wyjątkowa na europejskim rynku pozycja: „Combating Collusion in Public Procurement. Legal Limitations on Joint Bidding”, której autorami są eksperci DZP z zespołu zamówień publicznych: Katarzyna Kuźma, Partner oraz szef zespołu i Wojciech Hartung, Counsel.  

Autorzy analizują w jasny i uporządkowany sposób, jak struktury umożliwiające wspólny udział w postępowaniach o zamówienie publiczne mogą być oceniane z punktu widzenia prawa konkurencji. Wyjaśniają w jakich okolicznościach wspólne oferty mogłyby zostać uznane za porozumienia mające na celu ograniczenie konkurencji - praktykę powszechnie znaną jako zmowy przetargowe. W książce przedstawiono, jak zawieranie porozumień w sprawie wspólnego ubiegania się o zamówienie mogłoby stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Art. 57 ust. 4 pkt (d) Dyrektywy 2014/24/UE.

Książkę w formie papierowej oraz jako e-book można nabyć na stronach wydawnictwa Edward Elgar Publishing.

Bądź na bieżąco z DZP