Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Barometr Legislacyjny - raport za I półrocze 2008

01.07.2008

Autorzy:
Prof. dr hab. Marcin Matczak
Dr Tomasz Zalasiński

Dr Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński są współautorami opublikowanego w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo "Barometru legislacyjnego". Celem Programu jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce.

"Barometr legislacyjny" zawiera ilościową analizę stanu realizacji zarówno projektów zawartych w ogłoszonym na początku stycznia 2008 roku planie rządowym, a także tych, które zostały zgłoszone poza nim lub w wyniku inicjatyw poselskich (PO i PSL). W opracowaniu można znaleźć między innymi porównanie efektów prac nad projektami priorytetowymi i zwykłymi, krajowymi i „europejskimi”, a także skuteczności realizacji programu w poszczególnych ministerstwach.

Program prac legislacyjnych obecnego rządu, przyjęty na początku 2008 roku, zakładał opracowanie 123 projektów ustaw przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku. Jak wynika z „Barometru legislacyjnego”, do tej pory zrealizowano około 40% planu. Wynik ten jest lepszy niż dokonania poprzednich rządów, ale ciągle nie odpowiada standardom przyjętym w rozwiniętych demokracjach (70-80%).

Barometr legislacyjny powstał w ramach Obserwatorium Środkowoeuropejskiego na London School of Economics and Political Science.

Bądź na bieżąco z DZP