Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Marcin Krakowiak Członkiem Rady Fundacji Centrum PPP

01.10.2009

Miło nam poinformować, że 1 października Rada Fundacji Centrum PPP na wniosek Zarządu Fundacji Centrum PPP powołała jednogłośnie mec. Marcina Krakowiaka na Członka Rady Fundacji.

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną instytucją obywatelską, która stawia sobie za cel znaczące przyspieszenie inwestycji prywatnych w zaspokajanie tej części ważnych potrzeb publicznych, na które państwo nie ma pieniędzy. Celem działania fundacji jest:

  • ułatwienie stosowania PPP w Polsce poprzez tworzenie warunków skracających czas przygotowywania projektów,
  • opracowywanie standardów umów i procedur,
  • obniżanie kosztów przygotowań projektów,
  • promocja idei i konkretnej wiedzy na ten temat,
  • zbieranie i upowszechnianie doświadczeń z tych krajów, gdzie PPP rozwija się bez przeszkód.
  • monitorowanie rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych.

Centrum PPP promuje inwestycje PPP w Polsce służące rozwiązywaniu najbardziej palących potrzeb infrastrukturalnych, jak drogi, autostrady, sieć kolejowa, lotniska, infrastruktura lokalna, placówki służby zdrowia itp.

Założycielami Centrum PPP jest 41 podmiotów: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze.

Bądź na bieżąco z DZP