Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Raport dot. poprawy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – wspólna inicjatywa UNICEF Polska i DZP

18.09.2023

Dostępność i jakość ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie. Potrzeba systemowych rozwiązań, których wdrożenie w sposób długofalowy wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy.

Na świecie aż 1 na 7 dzieci w wieku od 10 do 19 lat żyje ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Prawie 46 tys. nastolatków co roku popełnia samobójstwo, co statystycznie oznacza śmierć 1 dziecka co 11 minut. To jedna z pięciu najczęstszych przyczyn zgonu wśród nastolatków. Ogromny wpływ na pogorszenie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży miała pandemia, która dodatkowo spotęgowała problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

Mając to na uwadze DZP wspólnie z UNICEF Polska przygotowuje raport, który zawierać będzie rekomendacje zmian prawnych i pozaprawnych na rzecz usprawnienia systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zmiany i niezbędne działania nie obejmują tylko kwestii z zakresu sektora publicznego, ale mogą być także częścią strategii ESG przedsiębiorstw. Są to także oczekiwania interesariuszy firm – inwestorów, pracowników i konsumentów. Działania wspierające wellbeing w strategii ESG firmy przekładają się także na zaangażowanie pracowników oraz zwiększają zaufanie i szacunek do organizacji oraz mogą stanowić element ujawnień w sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Powstający raport to pierwsze opracowanie, które skupia się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży z dwóch perspektyw: regulacyjnej oraz działalności przedsiębiorstw. Będzie wskazywał zmiany, w tym pożądane kierunki zmian prawnych, które powinny być przeprowadzone na rzecz poprawy sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Autorzy liczą, że materiał ten będzie także stanowił punkt do dalszej dyskusji ze stroną publiczną oraz zbiór dobrych praktyk dla sektora prywatnego.

Więcej informacji o raporcie i możliwości dołączenia do niego w załączonym pliku.

 

Bądź na bieżąco z DZP