Jak łączyć potencjał i doświadczenie?

Dr Mateusz Mądry nowym szefem Praktyki Life Sciences DZP

Dr Mateusz Mądry nowym szefem Praktyki Life Sciences DZP

02.11.2023

Dr Mateusz Mądry będzie nowym szefem Praktyki Life Sciences DZP i dołączy tym samym do grona Partnerów kancelarii. W pełnieniu nowej roli będzie go wspierał współtwórca tego zespołu – prof. Marcin Matczak.

Mateusz Mądry jest uznanym ekspertem w zakresie prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych i innowacyjnych technologii. Zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Zdrowia i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejskiej Agencji Leków. Reprezentował też Polskę w Komisji Europejskiej w grupach roboczych oraz Standing Committee. Co szczególnie istotne Mateusz posiada również dyrektorskie doświadczenie z centrali innowacyjnej firmy farmaceutycznej.

Nowy szef Praktyki Life Sciences DZP był już związany z naszą kancelarią. Do 2020 roku, w roli Counsela, doradzał wiodącym polskim i międzynarodowym podmiotom life sciences w zakresie wymagań regulacyjnych, uzyskania dostępu do rynku oraz kwestii konkurencji i compliance. Reprezentował także klientów w postępowaniach przed organami administracji ze szczególnym uwzględnieniem Ministra Zdrowia i podległych mu jednostek, a także na etapie sądowej kontroli decyzji.

- Ponowne dołączenie Mateusza do naszego zespołu to szansa na nowe otwarcie. To duża radość, gdy ludzie, którym ufaliśmy, po latach gromadzonych na rynku doświadczeń, wracają do nas gotowi podjąć nowe wyzwania. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu i wiedzy Mateusza, którego wesprze tak doświadczony ekspert jak Marcin Matczak, nasz ponad 30-osobowy zespół Life Sciences nie tylko utrzyma swoją silną pozycję i renomę, którą od lat cieszy się na rynku, ale także otworzy się na nowe możliwości – podkreśla Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający DZP.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę dotychczasowemu kierownictwu Praktyki – Annie Partyce-Opieli, Michałowi Czarnuchowi, Tomaszowi Kaczyńskiemu i Marcinowi Pieklakowi. Doceniamy ich wkład i zaangażowanie w budowanie pozycji DZP na rynku.

 

Bądź na bieżąco z DZP