Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Prawo pracy w komentarzach na nowym blogu DZP

21.03.2011

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog – Labour Law Blog, który jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Pracy. Blog skierowany jest zarówno do klientów naszej kancelarii, jak i do osób zainteresowanych problematyką pracowniczą.

Autorzy bloga będą dzielić się wiedzą o sprawach, które są zarówno istotne dla profesjonalistów zajmujących się kwestiami pracowniczymi, jak i dla samych pracowników. Przede wszystkim jednak będą na bieżąco monitorować rozwój istotnych regulacji prawa pracy, już od etapu jego projektu. Przedstawione będzie również ciekawe orzecznictwo, mające istotny wpływ na rozumienie prawa pracy, jak również obserwacje dotyczące działania administracji państwowej w zakresie tworzenia i stosowania prawa pracy. Zajdzie się też miejsce na informacje o ciekawych inicjatywach central związkowych i organizacji pracodawców. I wreszcie – na blogu będą zamieszczane informacje i analizy dotykające istotnych kwestii pracowniczych.

Tak jak w przypadku innych blogów DZP, kancelaria postanowiła udostępnić treść bloga na licencji Creative Commons, gdyż idea takiej platformy komunikacji jest warta popularyzacji, a narzędzie bardzo praktyczne dla jego użytkowników. Treści zamieszczone na blogu można dowolnie przedrukowywać zachowując wskazane na jego stronach procedury dotyczące praw autorskich.

Blog został zarejestrowany jako czasopismo w Sądzie Okręgowym w Warszawie i ma on swoją redakcję w skład której wchodzą: Bogusław Kapłon, Katarzyna Dobkowska, Łukasz Kuczkowski, dr Anna Zbiebień-Turzańska, Edyta Defańska, Michał Gołębiowski, Zuzanna Rosner i Maciej Zieliński.

Zapraszamy na nasz nowy Labour Law Blog!

Bądź na bieżąco z DZP