Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

14.09.2018

Autorzy:

Paweł Lewandowski
Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
Dr Anna Partyka-Opiela

Praktyka:

Life Sciences
Postępowania Sporne

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło już drugą wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (UOPZ).

Projekt obejmuje swoim zakresem podmioty zbiorowe tj. wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną tj. m.in. spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji. Innymi słowy projekt dotknie praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski.

W ramach nowego projektu utrzymano szeroki i dolegliwy katalog środków zapobiegawczych, które może zastosować prokurator już na etapie postępowania przygotowawczego. Z punktu widzenia bieżącego prowadzenia biznesu istotne ryzyko nadal wiąże się z zabezpieczeniem majątkowym, które może okazać się poważnym zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. W projekcie pozostawiono również wysokie kary finansowe do 30 mln złotych, z możliwością podwojenia tej wysokości oraz rozbudowany katalog środków karnych.

Wejście w życie ustawy (prognozowane na początek przyszłego roku) może oznaczać dla wielu podmiotów istotne zmiany. W praktyce dla ograniczenia ryzyka konieczne będzie wdrożenie wewnętrznych rozwiązań, które określą zasady i zakres odpowiedzialności poszczególnych elementów organizacji, a także efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i dobrze opisanej ścieżki postępowania z informacją o nieprawidłowościach (działania wyjaśniające i naprawcze).

W związku z ukazaniem się nowego projektu, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze zmiany i szczegóły tej regulacji.

Pełna treść alertu do pobrania w załączonym PDFie.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących nowej regulacji, zachęcamy do kontaktu z Anną Partyką-Opielą.

Bądź na bieżąco z DZP