Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Rząd opóźnia pobór podatku handlowego

28.11.2019

Autorzy:
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

26 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (nakładającej tzw. podatek handlowy).  Projekt ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia poboru podatku o pół roku naprzód – z dnia 1 stycznia 2020 roku na dzień 1 lipca 2020 roku. Rząd spodziewa się, że do tego czasu zapadnie wyrok TSUE, który przesądzi o zgodności podatku z prawem UE.

Co się dzieje w sprawie podatku handlowego?

Podatek handlowy wprowadzono ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku. Jego pobór został jednak zawieszony na skutek wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie zgodności ustawy z prawem UE. Komisja uznała podatek za niedozwoloną pomoc publiczną, ale w wyniku zaskarżenia tej kwalifikacji przez stronę polską, Sąd UE unieważnił decyzję Komisji.

Komisja odwołała się od wyroku Sądu UE, co oznacza, że sprawę rozstrzygnie ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości UE. Kiedy zapadnie wyrok? Jak wynika ze statystyk pracy TSUE, średni czas rozpatrywania odwołań od wyroków Sądu UE wynosi ok. 13 miesięcy. Komisja wniosła odwołanie pod koniec lipca br., co oznacza, że wyroku TSUE należy spodziewać się raczej w drugiej połowie przyszłego roku.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP