Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Projekt ustawy o sygnalistach – odpowiedź ministerstwa na uwagi sektora publicznego

21.01.2022

Autorzy:
Dr Anna Partyka-Opiela
Julia Besz

Zakończyły się konsultacje publiczne i opiniowanie projektu polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Mimo, że swoje propozycje zmian nadesłało wiele podmiotów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odniosło się jedynie do uwag Związku Powiatów Polskich. Jakich zmian w kolejnych wersjach projektu ustawy można się spodziewać?

Ministerstwo wskazuje na 5 głównych obszarów, w których zostaną wprowadzone poprawki. Należeć do nich będą m.in. zmiana pozwalająca na prowadzenie jednego systemu whistleblowingowego wspólnego dla kilku JST. Ponadto zmianie mają ulec przepisy dotyczące kar oraz definicja organu publicznego.

Zespół compliance DZP podsumował i opisał możliwe zmiany w załączonym alercie.

Bądź na bieżąco z DZP