Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Sankcje międzynarodowe w związku z agresją Rosji na Ukrainę

30.03.2022

Autorzy:
Dr Anna Partyka-Opiela
Aneta Szmidt
Jakub Dydak

Rosyjska agresja na Ukrainę spotkała się z odpowiedzią w postaci rozbudowanego i sukcesywnie poszerzanego pakietu sankcji. Z perspektywy polskich przedsiębiorców największe znaczenie mają reżimy sankcyjne Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Obecna sytuacja wymusza na przedsiębiorcach zaadresowania tematu środków ograniczających w ramach codziennych relacji z kontrahentami (nie tylko tymi prowadzącymi działalność na terenie Rosji oraz Białorusi).

Ocena ryzyka ekspozycji sankcyjnej

Proces zaczyna się od analizy działalności pod kątem narażenia na ryzyko naruszenia przepisów sankcyjnych. Przy uwzględnieniu, m.in. takich czynników, jak skala działalności, oferowane produkty lub usługi, rynki, na których prowadzona jest działalność, a także struktura grupy kapitałowej, należy określić w szczególności:

  • które reżimy sankcyjne powinno się obligatoryjnie stosować,
  • jaki poziom należytej staranności jest adekwatny do prowadzonej działalności,
  • czy uwzględniając produkty lub usługi, działalność może podlegać sankcjom przedmiotowym,
  • czy istnieje ryzyko potraktowania produktów jako towarów podwójnego zastosowania,
  • czy istnieją szczególne wymogi w zakresie deklaracji celnych na eksportowane towary wynikające z rozporządzeń sankcyjnych,
  • czy w ramach portfela kontrahentów, z którymi utrzymywane są stałe relacje handlowe, znajdują się podmioty uwzględnione na listach sankcyjnych lub co do których zachodzi ryzyko znalezienia się na takich listach w najbliższej przyszłości.

Więcej infromacji znajduje się w załaczonym alercie.

Bądź na bieżąco z DZP