Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Leasing sprzętu wojskowego

07.04.2022

Autorzy:
Tomasz Darowski
Beata Cieszyńska

23 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa o obronie ojczyzny – kompleksowa regulacja w zakresie realizacji obowiązku obrony kraju, o której pisaliśmy w poprzednim alercie. Wprowadza ona m.in. zupełnie nową, niestosowaną dotychczas w Polsce formę pozyskiwania sprzętu wojskowego – możliwość leasingu. Tomasz Darowski, Partner i Beata Cieszyńska, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki przygotowali alert prawny, w którym opisują, na czym polegać będzie leasing sprzętu dla Sił Zbrojnych.

Nadchodząca ustawa jest dosyć ogólna – daje możliwość leasingu, ale nie określa jego szczegółowych zasad. Eksperci DZP w alercie omawiają, jakie są przewidywane sposoby finansowania tego procesu i ile czasu będzie mógł trwać. Wskazują również, kto będzie mógł zostać leasingodawcą i na kim ciąży odpowiedzialność za ewentualne wady przekazanych rzeczy. Więcej informacji o regulacjach dot. leasingu sprzętu wojskowego, które wejdą w życie wraz z ustawą o obronie ojczyzny, można przeczytać w załączonym pliku.

Bądź na bieżąco z DZP