Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowe obowiązki informacyjne dla emitentów

Z końcem września, mocą ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, weszła w życie obszerna nowelizacja kilkudziesięciu aktów prawnych, w tym ustawy o obligacjach.

Nowelizacja ta wprowadza m.in. nowe obowiązki informacyjne dla emitentów obligacji, wskazując na dokumenty i informacje, które emitent ma obowiązek publikować na swojej stronie internetowej, a następnie których wydruki ma przekazywać do podmiotu nazywanego agentem dokumentacyjnym.

Funkcję agenta dokumentacyjnego może pełnić m.in. notariusz, bank lub firma inwestycyjna. Ustawa nakazuje wskazanie nazwy agenta dokumentacyjnego w warunkach emisji.

W dotychczasowych emisjach obligacji agent dokumentacyjny był powoływany zazwyczaj wyłącznie przy emisjach obligacji przychodowych i wszędzie tam, gdzie funkcjonowało zgromadzenie obligatariuszy, jako że dla takich emitentów przepisy już wówczas przewidywały pewne obowiązki publikacyjne.

Od teraz instytucja agenta dokumentacyjnego jest obligatoryjna dla wszystkich emitentów obligacji, zarówno dla programów emisji z otwartym okresem dostępności, jak i tych, gdzie wszystkie obligacje (w ramach zakładanego limitu) zostały wyemitowane, ale pozostają niewykupione.

Oznacza to we wszystkich przypadkach obowiązek wprowadzenia zmian do dokumentacji emisyjnych poprzez m.in.:

  • zawarcie umowy z agentem dokumentacyjnym
  • zmianę warunków emisji poprzez wskazanie nazwy agenta dokumentacyjnego oraz
  • (dla programów z otwartym okresem dostępności) zawarcie aneksu do umowy emisyjnej uwzględniającego nowy katalog informacji przekazywanych przez emitenta w propozycji nabycia obligacji.

Nowelizacja nie przewiduje okresu przejściowego na dostosowanie istniejących dokumentacji do nowego otoczenia prawnego. Należy zatem przyjąć, że do czasu, kiedy po raz pierwszy obowiązek publikacji określonych informacji się zmaterializuje (np. nadejdzie ustawowy termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego), powinien być już powołany agent dokumentacyjny, który przechowa wydruki publikowanych informacji i dokumentów.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP