Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Finansowanie infrastruktury i emisja długu

Doradzamy we wszystkich kwestiach dotyczących finansowania projektów typu project finance, inwestycji infrastrukturalnych w sektorze państwowym i komunalnym oraz w transakcjach z udziałem inwestora prywatnego, jak również w obszarze finansowania nieruchomości. Specjalizujemy się w obsłudze transakcji udzielania kredytów i finansowania instrumentami dłużnymi (obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe oraz certyfikaty inwestycyjne) zarówno po stronie kredytobiorców i emitentów, jak i instytucji finansujących. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy m.in.:

  • umowy kredytowe,
  • umowy emisyjne i warunki emisji,
  • dokumenty zabezpieczeń,
  • dokumenty powierzenia.

Członkowie naszego zespołu pracowali przy wielu projektach infrastrukturalnych w Polsce, począwszy od etapu badania zdolności kredytowej, przez proponowanie optymalnych modeli finansowania, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego aż do etapu zamykania projektów finansowań w oparciu o optymalne modele zabezpieczeń, łagodzące ryzyka kredytowe.

Nasi eksperci posiadają też unikalne na gruncie polskim doświadczenie przy finansowaniu portów lotniczych, środków transportu publicznego, obiektów związanych z odpadami i zarządzaniem wodą, obiektów sportowych, mieszkalnych i medycznych.

Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w realizacji szerokiego spektrum struktur finansowania infrastruktury: typowych transakcji zabezpieczonych, strukturyzowanych transakcji finansowych, finansowania obligacjami i innych rozwiązań finansowych dostosowanych do potrzeb klientów. Mają też doświadczenie w projektowaniu i stosowaniu szytych na miarę, niestandardowych struktur finansowania.

Specjalizujemy się także w zagadnieniach długu publicznego i wpływu transakcji na wskaźniki zadłużenia samorządu. Modelujemy rozwiązania zapewniające spółkom komunalnym możliwość pozyskania środków na finansowanie infrastruktury służącej realizacji powierzonych im zadań, bez obciążania budżetów samorządów.

Bądź na bieżąco z DZP