Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Finansowanie infrastruktury i emisja długu

Doradzamy we wszystkich kwestiach dotyczących finansowania projektów typu project finance, inwestycji infrastrukturalnych w sektorze państwowym i komunalnym oraz w transakcjach z udziałem inwestora prywatnego, jak również w obszarze finansowania nieruchomości. Specjalizujemy się w obsłudze transakcji udzielania kredytów i finansowania instrumentami dłużnymi (obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe oraz certyfikaty inwestycyjne) zarówno po stronie kredytobiorców i emitentów, jak i instytucji finansujących. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy m.in.:

  • umowy kredytowe,
  • umowy emisyjne i warunki emisji,
  • dokumenty zabezpieczeń,
  • dokumenty powierzenia.

Członkowie naszego zespołu pracowali przy wielu projektach infrastrukturalnych w Polsce, począwszy od etapu badania zdolności kredytowej, przez proponowanie optymalnych modeli finansowania, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego aż do etapu zamykania projektów finansowań w oparciu o optymalne modele zabezpieczeń, łagodzące ryzyka kredytowe.

Nasi eksperci posiadają też unikalne na gruncie polskim doświadczenie przy finansowaniu portów lotniczych, środków transportu publicznego, obiektów związanych z odpadami i zarządzaniem wodą, obiektów sportowych, mieszkalnych i medycznych.

Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w realizacji szerokiego spektrum struktur finansowania infrastruktury: typowych transakcji zabezpieczonych, strukturyzowanych transakcji finansowych, finansowania obligacjami i innych rozwiązań finansowych dostosowanych do potrzeb klientów. Mają też doświadczenie w projektowaniu i stosowaniu szytych na miarę, niestandardowych struktur finansowania.

Specjalizujemy się także w zagadnieniach długu publicznego i wpływu transakcji na wskaźniki zadłużenia samorządu. Modelujemy rozwiązania zapewniające spółkom komunalnym możliwość pozyskania środków na finansowanie infrastruktury służącej realizacji powierzonych im zadań, bez obciążania budżetów samorządów.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP