Martyna Komorniczak

Senior Associate

+ 48 22 557 94 84     martyna.komorniczak@dzp.pl
  • Ekspert w doradztwie prawnym w obszarach: bankowości transakcyjnej oraz rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji kredytowych oraz emisji obligacji.
  • Doradza polskim i zagranicznym bankom, instytucjom finansowym, jednostkom samorządu terytorialnego, funduszom private equity oraz przedsiębiorcom.
  • Specjalizuje się w krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania, w tym finansowania projektów infrastrukturalnych, a także transakcjach akwizycyjnych, nieruchomościowych oraz finansowania korporacyjnego.
  • Reprezentuje zarówno kredytodawców oraz obligatariuszy, jak i kredytobiorców oraz emitentów działających w szczególności w sektorach: infrastruktury, transportu, nieruchomości, technologii oraz mediów i telekomunikacji.
  • Posiada doświadczenie w obsłudze restrukturyzacji finansowych oraz sprzedaży portfela wierzytelności.
  • Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP