Rafał Grochowski

Partner

+ 48 22 557 94 84     rafal.grochowski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarach: rynków kapitałowych, projektów infrastrukturalnych i energetycznych, zasobów naturalnych, a także papierów wartościowych i spółek publicznych
  • Ekspert w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych banków w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw oraz emisji instrumentów dłużnych
  • Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla kredytodawców przy restrukturyzacji długu przedsiębiorstw
  • Doradza w licznych transakcjach leasingu nieruchomości i leasingu zwrotnego nieruchomości
  • Doradzał przy pierwszej i drugiej powojennej emisji listów zastawnych w Polsce, pierwszej i drugiej transakcji sekurytyzacyjnej przeprowadzonej przez polski bank, pierwszej przeprowadzonej przez bank zagraniczny emisji obligacji, a także finansowaniu sektora publicznego kredytem i instrumentami dłużnymi
  • Brał udział w przygotowaniu standardowej dokumentacji dla instrumentów pochodnych na krajowym rynku międzybankowym oraz pracach legislacyjnych nad zmianami do ustawy o obligacjach
  • Arbiter Bankowy w Związku Banków Polskich
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP