Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Dochody funduszy inwestycyjnych opodatkowane od 2017 r.

10.11.2016

Autorzy:

Joanna Wierzejska
Krzysztof Dyba
Grzegorz Sprawka

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

31 października 2016 r. do Sejmu wniesiony został projekt ustawy wprowadzający opodatkowanie podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz w znacznym zakresie także funduszy inwestycyjnych otwartych podatkiem w wysokości 19% od 1 stycznia 2017 r.

Zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych

W chwili obecnej fundusze inwestycyjne, zarówno zamknięte jak i otwarte, korzystają z całkowitego zwolnienia swoich dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dotyczy to zarówno dochodów z tytułu inwestycji kapitałowych, odsetek, dywidend, jak również dochodów z nieruchomości, a także działalności operacyjnej prowadzonej pod funduszem w formie spółek osobowych (w przypadku odpowiedniej strukturyzacji).

Powyższe zasady zgodne są z praktyką międzynarodową – fundusze inwestycyjne są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w większości jurysdykcji podatkowych na świecie.

W praktyce pozwalało to odroczyć faktyczne opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach struktury funduszy inwestycyjnych do momentu ich wypłaty do uczestników funduszu (a w przypadku odpowiedniej strukturyzacji nawet pozwolić na całkowity brak opodatkowania tych dochodów).

Planowane zmiany opodatkowania funduszy inwestycyjnych

Powyższe zasady mają ulec diametralnej zmianie od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z zaproponowanym projektem ustawy:

  • wszelkie dochody funduszy inwestycyjnych zamkniętych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%;
  • w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych zwolnione z opodatkowania będą wyłącznie dochody z tytułu „inwestycji kapitałowych”, takie jak odsetki, dywidendy, dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych, etc. – opodatkowaniu podlegać będą np. dochody z nieruchomości oraz z tytułu działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki osobowe tych funduszy.

W rezultacie, w wielu przypadkach opodatkowanie dochodów osiąganych w strukturze funduszy inwestycyjnych będzie takie samo, jak w przypadku spółek kapitałowych – brak będzie korzyści płynących ze stosowania struktury funduszy inwestycyjnych.

Jakie działania trzeba podjąć?

  • wskazana jest szczegółowa analiza planowanych operacji i transakcji dokonywanych w ramach funduszy inwestycyjnych celem określenia, czy jest możliwe utrzymanie zwolnienia tych dochodów w ramach reżimu funduszy inwestycyjnych;
  • w przypadku oceny, iż dochody danego funduszu będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym rozważenie restrukturyzacji mającej na celu przeniesienie aktywów tych funduszy do uczestników (inwestorów) w całości lub w tej części, która skutkować będzie opodatkowaniem dochodów w ramach funduszu.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP