Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Interpretacja ogólna MRiF dot. opodatkowania VAT

11.10.2017

Autorzy:

Joanna Wierzejska
Krzysztof Dyba

Praktyka:

Podatki
Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Prawo podatkowe
Prawo spółek
Prawo umów

Opodatkowanie VAT kontraktów menedżerskich

W piątek 6 października Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3.8101.11.2017) dotyczącą opodatkowania podatkiem VAT członków zarządów spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich). MRiF wyjaśnił w interpretacji, kiedy członkowie zarządów mogą zostać uznani za podatników VAT.

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania podatkiem VAT członków zarządów spółek

Analizowana kwestia budziła duże zainteresowanie podatników (w samym 2017 r. wydano wiele interpretacji indywidualnych dot. tego tematu). Interpretacja ogólna dotyczy wprawdzie członków zarządów spółek, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.), niemniej jednak, z uwagi na konstrukcję przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT, jej treść może mieć zastosowanie również w odniesieniu do członków zarządów innych spółek.

Jednym z warunków, który powinien zostać spełniony, aby członek zarządu mógł zostać uznany za podatnika VAT, jest jego odpowiedzialność wobec osób trzecich. W ostatnim czasie, w interpretacjach indywidualnych prezentowane było stanowisko, iż nawet w sytuacji, gdy kwestia tej odpowiedzialności nie została unormowana wprost w umowie zawartej pomiędzy członkiem zarządu a spółką, odpowiedzialność taka wynika z art. 291 i 299 kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji, w interpretacjach indywidualnych prezentowane było stanowisko, iż usługi zarządzania realizowane przez członków zarządu są opodatkowane podatkiem VAT.

Co wynika z interpretacji ogólnej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT członków zarządów spółek?

W w/w interpretacji ogólnej MRiF wprost stwierdził, iż w kontekście regulacji ustawy o VAT „bez znaczenia pozostaje odpowiedzialność zarządzającego wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych”. Jeżeli zatem w umowie łączącej członka zarządu ze spółką nie została uregulowana odpowiedzialność wobec osób trzecich, a ponadto nie zostaną spełnione pozostałe 2 warunki określone w przepisach VAT, usługi realizowane przez członka zarządu nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Interpretacja MRiF może być korzystna dla członków zarządu, którzy do tej pory traktowali swoje usługi jako nieopodatkowane podatkiem VAT, o ile ich umowy nie przewidywały odpowiedzialności wobec osób trzecich. Jeżeli jednak tacy członkowie zarządu naliczali VAT (np. z uwagi na zasady ich odpowiedzialności na gruncie KSH), to potencjalne ryzyko może istnieć po stronie spółek, które odliczały ten podatek. Interpretacja ogólna stwarza także ryzyko podatkowe po stronie członków zarządu, których umowy przewidywały odpowiedzialność wobec osób trzecich, a nie rozliczali oni VAT. Rekomendujemy analizę Państwa kontraktów menedżerskich pod kątem tych ryzyk podatkowych w świetle nowej interpretacji ogólnej MRiF.

Poniżej znajdą Państwo link do piątkowej interpretacji ogólnej: http://www.finanse.mf.gov.pl/

W załączonym PDF przedstawiamy pełną treść naszego alertu. 

Bądź na bieżąco z DZP