Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zarządzenie dot. kontraktowania programów lekowych

11.01.2018

Autorzy:
Michał Czarnuch
Marcin Pieklak

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (dalej jako "Zarządzenie"). Zarządzenie to uchyla Zarządzenie Nr 66/2016 DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), które dotychczas regulowało wskazane kwestie. Celem nowego Zarządzenia jest doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz stworzenie "tekstu jednolitego" w związku z wielokrotnymi zmianami implementującymi nowe terapie. Najważniejsze zmiany zostały przedstawione poniżej. 

Ponadto został zgłoszony projekt zmian do nowego Zarządzenia, który wzbudza spore wątpliwości. Programy lekowe oznaczone w obwieszczeniu nowymi numerami – B.32a i B.94 – zostały uznane za spełniające przesłanki istniejących programów lekowych i włączone do finansowania w ramach programów B.32 i B.15. Oznacza to, że pomimo dokonania procedury utworzenia nowych programów przez Ministra Zdrowia (m.in. do obwieszczenia zostały załączone nowe opisy programów lekowych), najprawdopodobniej nie zostaną one oddzielnie zakontraktowane, jak również nie zostanie na nie wyodrębniony dodatkowy budżet. Może to stanowić zapowiedź nowej praktyki Prezesa NFZ, zgodnie z którą w przypadku nowych programów powstałych np. w wyniku braku zgody na wejście do istniejącego programu wyrażonej przez wnioskodawców, których leki znajdują się w programie, produkty w nich zawarte będą traktowane jak włączone do istniejącego programu. Uwagi do projektu, w ramach konsultacji, można zgłaszać do 11 stycznia br.

Pełna treść alertu jest dostępna w załączonym PDF. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Zarządzenia, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Bądź na bieżąco z DZP