Wsparcie rozwoju?

Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego.

Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego

14.11.2018

Chcąc uczcić pamięć prof. Grzegorza Domańskiego i kontynuować Jego wkład w rozwój nauki oraz wspierania najzdolniejszych studentów pragniemy ogłosić rozpoczęcie programu stypendialnego DZP pod Jego patronatem.

Konkurs stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów IV-V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego, których średnia ocen z ostatnich 2 lat przekracza 4,5. Aby dokonać zgłoszenia należy do 31 grudnia 2018 r. przesłać dokumenty zgłoszeniowe wraz z pracą konkursową, przygotowaną na jeden z trzech tematów na adres stypendium@dzp.pl.

Tematy prac konkursowych:

  1. Arbitraż handlowy jako alternatywa dla rozstrzygania sporów przez sądy państwowe. Aktualne uwarunkowania i perspektywy.

  2. Zakres swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej.

  3. Zasada dematerializacji papierów wartościowych i dematerializacji obrotu papierami wartościowymi jako podstawowe zasady prawa rynku kapitałowego. Korzyści dematerializacji.

W finale 10 autorów najlepszych prac odbędzie rozmowy z Komisją Stypendialną, która wyłoni 3 Stypendystów.

W roku akademickim 2018/2019 stypendium będzie obowiązywało od marca 2019 r. do listopada 2019 r. W tym okresie Stypendyści będą otrzymywać 1.000 zł netto miesięcznie, a po zakończeniu programu dodatkowo otrzymają możliwość odbycia miesięcznych, płatnych praktyk.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej:

Józef Palinka

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Zofia Bielecka

Maciej Goszczyk

Bartosz Karolczyk

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz Stypendium można odnaleźć w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.

aktualności

Bądź na bieżąco z DZP