Dr Maciej Goszczyk

Counsel

vcard +48 22 557 76 11     maciej.goszczyk@dzp.pl
  • Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych (w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi), zagadnieniach prawnych rynku kapitałowego oraz prawie spółek.
  • Doradza w zakresie spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.
  • Doradza w zakresie pozyskiwania środków na rynku kapitałowym.
  • Autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, m.in. komentarza do przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zmian statutu i kapitału spółki akcyjnej.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane