Dr Maciej Goszczyk

Counsel

+48 22 557 76 11     maciej.goszczyk@dzp.pl
  • Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym w zakresie zmian kapitałowych w spółkach i funkcjonowania organów spółek. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa korporacyjnego. Jest współautorem najbardziej obszernego na rynku polskim, 6-tomowego komentarza do Kodeksu spółek handlowych.
  • Specjalista w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji na rynku publicznym i prywatnym, w tym w obszarze private equity.
  • Doradca w zakresie prawa papierów wartościowych (w tym publicznego obrotu papierami wartościowymi), zagadnień regulacyjnych rynku kapitałowego, szczególnych obowiązków spółek publicznych.
  • Zajmuje się obsługą prawną procesów prywatnych i publicznych emisji akcji, warrantów subskrypcyjnych, programów emisji obligacji, projektowaniem programów opcji menadżerskich i pracowniczych.
  • Doradza instytucjom finansowym, w tym domom maklerskim.
  • Swoje doświadczenia w zakresie obsługi korporacyjnej i transakcji M&A wykorzystuje, doradzając także podmiotom typu start up oraz na rynku venture capital.
  • Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
  • Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP