Gdzie będę za dziesięć lat?

Kariera w DZP.

IV EDYCJA STYPENDIUM DZP IM. PROF. GRZEGORZA DOMAŃSKIEGO

28.06.2021

Rozpoczynamy IV edycję programu stypendialnego DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego. W dotychczasowych edycjach udało nam się poznać wielu ambitnych i wszechstronnie utalentowanych studentów, z których dzisięcioro zostało naszymi Stypendystami.

Konkurs stypendialny skierowany jest do studentów IV-V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego ze średnią ocen z ostatnich dwóch lat przekraczającą 4,5. W trakcie rozmów finałowych Komisja Stypendialna wyłoni 3 Stypendystów spośród 10 autorów najlepszych prac.

W roku akademickim 2021/2022 stypendium będzie obowiązywało od stycznia 2022 r. do września 2022 r. Stypendyści będą otrzymywać 1.000 zł netto miesięcznie, a dodatkowo będą mieli możliwość odbycia miesięcznych, płatnych praktyk.

Aby dokonać zgłoszenia należy do 31 października 2021 r. przesłać na adres stypendium@dzp.pl wymagane dokumenty wraz z pracą konkursową przygotowaną na jeden z trzech tematów.

 

Tematy prac konkursowych:

  1. Informacja poufna na rynku kapitałowym, jej istota i zasady ochrony.
  2. „Realizacja zasady prawdy materialnej a wykorzystanie i dostęp do informacji chronionych tajemnicą w procesie cywilnym.” Omów i oceń regulacje kodeksowe na przykładzie dowolnie wybranej tajemnicy (wynikającej z przepisów ustawy).
  3. Zobowiązania, oświadczenia i zapewnienia sprzedawcy w umowie sprzedaży udziałów lub akcji.

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej:

Józef Palinka

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Zofia Bielecka

Maciej Goszczyk

Bartosz Karolczyk

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz Stypendium można odnaleźć w załączonym Regulamin oraz Załącznik nr 1.

aktualności

Bądź na bieżąco z DZP