Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sprzedaż nieruchomości przy Trakcie Królewskim

29.06.2015

Praktyka Nieruchomości DZP doradzała jednej z największych działających w Polsce firm ubezpieczeniowych przy transakcji zbycia komercyjnej nieruchomości położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Kupującym była wiodąca na naszym rynku sieć handlowa.

O specyfice transakcji decydował fakt zbywania przez klienta DZP prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości z terminami zabudowy zabezpieczonymi w nietypowy sposób na rzecz m.st. Warszawy, które od około 3 lat stosuje w tym zakresie zupełnie nowe rozwiązania prawne. Praktyka Nieruchomości DZP wykorzystała w związku z tym swoje bogate i wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym użytkowania wieczystego, które obejmuje również sprawy przedłużania zarówno samego prawa użytkowania wieczystego, jak i terminów jego zabudowy.

W efekcie dwuetapową transakcję, pomimo występowania w niej nowatorskich i skomplikowanych problemów prawnych, udało się sprawnie przeprowadzić i zamknąć. Niewątpliwie przyczyniło się do tego również rozległe doświadczenie Praktyki Nieruchomości DZP w prowadzeniu spraw nietypowych (często precedensowych) i trudnych, których nie wszyscy chcą się podejmować.

Klientowi z ramienia DZP doradzali Lech Żyżylewski, Partner, i Piotr Gołaszewski, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP