Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Arbitraż inwestycyjny wygrany przed sądem w Hadze

01.07.2016

Autorzy:
Dr Marek Świątkowski
Julita Zimoch-Tuchołka

Nasza kancelaria wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa reprezentowała Rzeczpospolitą Polską w sprawie z powództwa inwestorów norweskich Geira Almås i Kristiana Almås. Przedmiotem postępowania były roszczenia wywiedzione przez powodów z BIT-u Polska-Norwegia, wyceniane przez nich na 100 mln PLN. Geir i Kristian Almås prowadzili w Polsce działalność gospodarczą związaną z branżą rolniczą.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 5 czerwca 1990 r. i toczyło się od listopada 2013 r. 27 czerwca br. Trybunał Arbitrażowy w składzie: prof. James Crawford (Przewodniczący), prof. Ola Mestad (nominowany przez Powodów), prof. August Reinisch (nominowany przez Pozwanych) wydał wyrok, którym oddalił wszystkie roszczenia zgłoszone przez stronę powodową oraz zasądził na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej częściowy zwrot kosztów postępowania.

Pełnomocnikami występującymi w imieniu RP byli Julita Zimoch-Tuchołka oraz Marek Świątkowski, Partnerzy w naszej kancelarii oraz prawnicy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco z DZP