Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Orzeczenie TK w sprawie tzw. "małej ustawy medialnej"

12.12.2016

13 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy tzw. "małej ustawy medialnej" są niezgodne z Konstytucją RP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności wybranych przepisów nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji złożyła grupa posłów. Wnioskodawcę reprezentował dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i uznany konstytucjonalista.

Zakwestionowane przepisy powodowały, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji traciła swoje konstytucyjne uprawnienia związane z kontrolą funkcjonowania mediów publicznych oraz wpływ na wybór zarządów oraz rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, na rzecz administracji rządowej.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że działania ustawodawcy polegające na "wydrążeniu" uprawnień konstytucyjnego organu władzy publicznej i przekazanie ich w drodze ustawy innym podmiotom, prowadzą w tym przypadku do naruszenia art. 213 Konstytucji RP (zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oraz art. 14 (niezależność mediów) i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP (wolność słowa).

Obok grupy posłów wniosek w niniejszej sprawie złożył także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Bądź na bieżąco z DZP