Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

OHL odzyskuje środki ze zrealizowanej gwarancji

30.01.2017

W lutym 2013 r. firma Obrascón Huarte Lain (OHL) w konsorcjum z dwoma innymi podmiotami zrealizowała dla Gminy Miasta Gdańsk - Gdańskich Inwestycji Komunalnych sp. z o.o. projekt pn. Połączenie Portu Lotniczego z portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie II, Odcinek ul. Potokowa - Al. Rzeczypospolitej. OHL wystawił gwarancję bankową należytego wykonania umowy, w której dość precyzyjnie było określone, w jakich okolicznościach komunalna spółka może z niej skorzystać.

Na niespełna miesiąc przed terminem wygaśnięcia gwarancji miejska spółka złożyła gwarantowi żądanie wypłaty środków z gwarancji. W treści żądania nie wskazano jednak, na czym miałoby polegać rzekome niewykonanie zobowiązań kontraktowych przez OHL. Gwarant zrealizował żądanie gdańskiej spółki.

Po bezskutecznej próbie polubownego rozwiązania sporu OHL wystąpił do Sądu Okręgowego w Gdańsku przeciwko zamawiającemu z pozwem o zapłatę, domagając się naprawienia szkody. Sąd wydał na rzecz OHL nakaz zapłaty, od którego miejska spółka wniosła sprzeciw.

W toku procesu OHL dowiódł, że zamawiający nie miał podstaw, aby zgłosić gwarantowi żądanie wypłaty. Tym samym spółka komunalna dopuściła się naruszenia umowy, co doprowadziło do powstania szkody w majątku OHL. W poniedziałek, 30 stycznia br., sąd w zasadzie w całości uznał żądanie OHL. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę z ramienia DZP, pod kierunkiem Pawła Lewandowskiego, prowadził dr Bartosz Karolczyk, Senior Associate w Praktyce Postępowań Spornych.

Bądź na bieżąco z DZP