Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Nasza kancelaria reprezentowała Obrascón Huarte Lain (OHL) w precedensowym sporze, w którym OHL domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

OHL i HBP były stronami umowy rachunku escrow zawartej z bankiem. Rachunek służył do rozliczania kontraktu budowlanego, który realizowało konsorcjum w składzie m.in. OHL i HBP. Na rachunek escrow wpływało wynagrodzenie od zamawiającego, z rachunku spłacani byli też podwykonawcy i dostawcy.

Gdy HBP upadła, OHL zażądał zwolnienia należnej jej części środków na rachunku escrow. Syndyk HBP odmówił wypłaty środków, więc w imieniu OHL dochodziliśmy ich zwolnienia w postępowaniu o wyłączenie z masy upadłości. W sprawie tej uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego (II CSK 536/14), potwierdzające, że z rachunku bankowego upadłego można wyłączyć kwoty przynależne innej osobie. Ostatecznie sprawa zakończyła się sukcesem OHL, która w marcu 2017 roku uzyskała dochodzone środki.

Dzięki temu OHL mógł odzyskać swoje środki z masy upadłości HBP w całości. Nie musiał natomiast zgłaszać swoich należności w trybie przewidzianym dla wierzycieli upadłego.

Sprawę prowadzili eksperci DZP z zakresu upadłości i restrukturyzacji – Marek Świątkowski, Igor Barcew oraz Michał Cecerko z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, a także Paweł Lewandowski oraz Krzysztof Stecyk z Praktyki Postępowań Spornych.

Bądź na bieżąco z DZP