Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

"Mała ustawa reprywatyzacyjna" weszła w życie

17.09.2016

17 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która zyskała miano "małej ustawy reprywatyzacyjnej", choć w rzeczywistości nie ma z reprywatyzacją wiele wspólnego. Można powiedzieć, że ustawa ta została uchwalona w interesie m.st. Warszawy oraz Skarbu Państwa.

Przyjęte w niej rozwiązania zaakceptował przy tym Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 2016 r. (Kp 3/15), co pozbawia praktycznego znaczenia dyskusję nad konstytucyjnością "małej ustawy reprywatyzacyjnej". Pozostaje więc przyjrzeć się jej przepisom z punktu widzenia innych niż konstytucyjne wątpliwości, jakie te przepisy mogą wywoływać. A są to problemy istotne.

Omówienie tych problemów i wątpliwości znajdą Państwo w zakładce Mała ustawa reprywatyzacyjna weszła w życie | Komentarz DZP.

Bądź na bieżąco z DZP