Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Reprywatyzacja

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla dawnych właścicieli nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi oraz dla ich następców prawnych, jak również dla obecnych właścicieli (użytkowników) takich nieruchomości, w tym w szczególności:

  • przeprowadzamy analizy prawne znacjonalizowanych nieruchomości, zarówno pod kątem oceny celowości podejmowania lub prowadzenia już wszczętych działań reprywatyzacyjnych, jak i pod kątem wypracowania strategii obrony przed zgłoszonymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
  • reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości dotkniętych procesami nacjonalizacyjnymi,
  • przeprowadzamy analizy prawne nieruchomości w aspekcie problematyki roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym dokonujemy pod tym kątem oceny ryzyk prawnych związanych z obrotem i inwestowaniem w nieruchomości,
  • zapewniamy doradztwo z zakresu prawa spadkowego na użytek dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych,
  • świadczymy kompleksowe usługi związane z obrotem roszczeniami reprywatyzacyjnymi.

Zapewniamy także bezpośredni dostęp do wyspecjalizowanych usług z zakresu poszukiwania materiałów w archiwach (kwerendy archiwalnej), rzeczoznawstwa majątkowego i zarządzania nieruchomościami oraz geodezji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działalności reprywatyzacyjnej kancelarii DZP kliknij tutaj.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP