Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

DZP | Reprywatyzacja

Brak ustawy, która regulowałaby w sposób kompleksowy zwrot mienia przejętego przez państwo po II Wojnie Światowej lub wypłatę z tego tytułu rekompensat, jak również brak od wielu lat realnej perspektywy uchwalenia takiej regulacji powodują, że wciąż aktualne są wątpliwości co do stanu prawnego znacznej części nieruchomości położonych w Polsce. Wątpliwości te często prowadzą do sporów pomiędzy dawnymi i obecnymi właścicielami (użytkownikami) tych nieruchomości. Dlatego też w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka rozwinęliśmy specjalizację reprywatyzacyjną, w ramach której świadczymy doradztwo prawne we wszelkich aspektach tej problematyki.

W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

  • reformy rolnej,
  • nacjonalizacji lasów,
  • majątków opuszczonych i porzuconych,
  • zarządu państwowego (tymczasowego),
  • nacjonalizacji przemysłu,
  • gruntów warszawskich,
  • mienia zabużańskiego,
  • nieruchomości kościelnych,
  • reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,
  • wywłaszczeń,

a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II Wojnie Światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Nasze bogate i unikalne doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych zbudowaliśmy świadcząc przez wiele lat kompleksową pomoc prawną zarówno dla dawnych, jak i obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi. Doradztwo na rzecz obu tych grup właścicieli (użytkowników) pozwala nam patrzeć na prowadzone sprawy z szerszej perspektywy, w tym lepiej oceniać możliwe warianty rozwoju sytuacji oraz przewidywać działania oponentów w konkretnych sprawach. Rozumiejąc specyfikę odmiennego postrzegania problemów reprywatyzacyjnych przez dawnych i obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości wypracowaliśmy również odmienne modele świadczenia pomocy prawnej dla obu tych grup klientów.

W naszej działalności dużą wagę przywiązujemy także do kwestii pełnego (kompleksowego) uregulowania stosunków prawnych i faktycznych dotyczących reprywatyzowanych nieruchomości, co przekłada się na bogate doświadczenie DZP w rozwiązywaniu problemów (w tym prowadzeniu spraw sądowych) związanych z władaniem takimi nieruchomościami oraz dokonywaniem rozliczeń pomiędzy ich właścicielami i użytkownikami (posiadaczami).

O sile doświadczenia reprywatyzacyjnego DZP decyduje ponadto nasze zaangażowanie w szereg skomplikowanych spraw o precedensowym charakterze, dotyczących w wielu przypadkach znanych i bardzo atrakcyjnych nieruchomości [zobacz też media i publikacje].

Świadcząc doradztwo prawne w zakresie problematyki reprywatyzacyjnej w pełni wykorzystujemy również potencjał DZP jako wiodącej polskiej kancelarii o międzynarodowym zasięgu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najwyższej jakości usługi prawne w ramach każdej z funkcjonujących w kancelarii 35 specjalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty reprywatyzacyjnej skierowanej zarówno do dawnych właścicieli nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi oraz do ich następców prawnych, jak również do obecnych właścicieli (użytkowników) takich nieruchomości.

artykuły powiązane

Jaki ogłosił, że kamienica wraca do miasta. "Nie od razu, nie w całości"

04.10.2017

3 miesiące i 6 decyzji, w tym o Poznańskiej 14. Kamienica z lokatorami - jak oświadczyła komisja - "wróciła" do miasta. W materiale z programu "Czarno na Białym" wypowiedź Piotra Gołaszewskiego.

cały tekst

Los mieszkańców kamienicy przy Poznańskiej w Warszawie

21.09.2017

Co czeka osoby, które kupiły mieszkania w kamienicy przy ul. Poznańskiej w związku z reprywatyzacją i decyzją komisji weryfikacyjnej, która uznała, że kamienica nie powinna być zwracana spadkobiercom.

cały tekst

Kolejna wygrana przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

04.09.2017

Praktyka Nieruchomości z sukcesem reprezentowała (bezpośredniego) spadkobiercę właściciela nieruchomości przy Al. Róż, odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego.

cały tekst

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie roszczeń uzupełniających

18.04.2017

Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

cały tekst

Spór z Serbią – precedensowy wyrok polskiego Sądu

03.09.2015

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku w Al. Ujazdowskich.

cały tekst