Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

DZP | Reprywatyzacja

Brak ustawy, która regulowałaby w sposób kompleksowy zwrot mienia przejętego przez państwo po II Wojnie Światowej lub wypłatę z tego tytułu rekompensat, jak również brak od wielu lat realnej perspektywy uchwalenia takiej regulacji powodują, że wciąż aktualne są wątpliwości co do stanu prawnego znacznej części nieruchomości położonych w Polsce. Wątpliwości te często prowadzą do sporów pomiędzy dawnymi i obecnymi właścicielami (użytkownikami) tych nieruchomości. Dlatego też w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka rozwinęliśmy specjalizację reprywatyzacyjną, w ramach której świadczymy doradztwo prawne we wszelkich aspektach tej problematyki.

W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

  • reformy rolnej,
  • nacjonalizacji lasów,
  • majątków opuszczonych i porzuconych,
  • zarządu państwowego (tymczasowego),
  • nacjonalizacji przemysłu,
  • gruntów warszawskich,
  • mienia zabużańskiego,
  • nieruchomości kościelnych,
  • reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,
  • wywłaszczeń,

a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II Wojnie Światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Nasze bogate i unikalne doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych zbudowaliśmy świadcząc przez wiele lat kompleksową pomoc prawną zarówno dla dawnych, jak i obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi. Doradztwo na rzecz obu tych grup właścicieli (użytkowników) pozwala nam patrzeć na prowadzone sprawy z szerszej perspektywy, w tym lepiej oceniać możliwe warianty rozwoju sytuacji oraz przewidywać działania oponentów w konkretnych sprawach. Rozumiejąc specyfikę odmiennego postrzegania problemów reprywatyzacyjnych przez dawnych i obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości wypracowaliśmy również odmienne modele świadczenia pomocy prawnej dla obu tych grup klientów.

W naszej działalności dużą wagę przywiązujemy także do kwestii pełnego (kompleksowego) uregulowania stosunków prawnych i faktycznych dotyczących reprywatyzowanych nieruchomości, co przekłada się na bogate doświadczenie DZP w rozwiązywaniu problemów (w tym prowadzeniu spraw sądowych) związanych z władaniem takimi nieruchomościami oraz dokonywaniem rozliczeń pomiędzy ich właścicielami i użytkownikami (posiadaczami).

O sile doświadczenia reprywatyzacyjnego DZP decyduje ponadto nasze zaangażowanie w szereg skomplikowanych spraw o precedensowym charakterze, dotyczących w wielu przypadkach znanych i bardzo atrakcyjnych nieruchomości [zobacz też media i publikacje].

Świadcząc doradztwo prawne w zakresie problematyki reprywatyzacyjnej w pełni wykorzystujemy również potencjał DZP jako wiodącej polskiej kancelarii o międzynarodowym zasięgu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najwyższej jakości usługi prawne w ramach każdej z funkcjonujących w kancelarii 35 specjalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty reprywatyzacyjnej skierowanej zarówno do dawnych właścicieli nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi oraz do ich następców prawnych, jak również do obecnych właścicieli (użytkowników) takich nieruchomości.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP