Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą przy zakupie udziałów w PEWIK Gdynia przez fundusz z grupy PFR

11.01.2019

Autorzy:
Tomasz Darowski
Dr Michał Przychoda

DZP doradzało spółce PEWIK Gdynia oraz jej wspólnikom, w tym między innymi miastom Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo przy sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów PEWIKu na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych, reprezentowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. 

W ramach transakcji Fundusz Inwestycji Samorządowych nabył ok. 25% udziałów PEWIKu, a także zawarł wraz z jego dotychczasowymi wspólnikami oraz samą spółką  umowę inwestycyjną. W efekcie tych działań, FIS stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem PEWIKu. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach, w wyniku umorzeń udziałów Funduszu, samorządy staną się ponownie jedynymi wspólnikami PEWIK.

Transakcja została zrealizowana dzięki programowi „Pakiet dla Miast Średnich”, który powstał w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej, uzyskując w ten sposób korzystną lokatę kapitału, a dla gmin to dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla ich rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

W ramach doradztwa kancelaria DZP czuwała nad stroną formalną transakcji – przygotowała tryb i procedurę wyłonienia nabywcy udziałów zaakceptowaną przez rady gmin wspólników oraz koordynowała wykonanie procedury. Następnie DZP opracowało i negocjowało z PFR kompletną dokumentację transakcyjną, przede wszystkim umowę inwestycyjną, umowy zbycia udziałów oraz treść zmian do umowy spółki wynikających z ustaleń dokonanych w trakcie negocjacji.

Ze strony DZP transakcję prowadzili prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Tomasz Darowski (Partner) oraz Michał Przychoda (Senior Associate).

Bądź na bieżąco z DZP