Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało przy wyborze inżyniera kontraktu dla polskiego projektu jądrowego

22.09.2014

Autorzy:
Paweł Grzejszczak
Wojciech Hartung

11 września spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. powołana do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podpisała umowę z doradcą technicznym – inżynierem kontraktu, brytyjską firmą AMEC Nuclear UK Limited. Inżynier kontraktu ma wspierać inwestora w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, w tym zapewnić wsparcie w postępowaniu zintegrowanym, w ramach którego ma nastąpić wyłonienie strategicznego partnera dla polskich uczestników projektu (grupy kapitałowe PGE, Tauron, ENEA i KGHM), a także wybór dostawcy technologii oraz wykonawcy inwestycji.

AMEC Nuclear UK Limited to jedna z wiodących w świecie firm inżynierskich świadczących usługi w zakresie zarządzania projektami dla klientów z branży energetycznej i paliwowej. Jej wybór na inżyniera kontraktu w polskim projekcie jądrowym nastąpił w trwającym ponad 3 lata postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji. Łączna wartość zawartego kontraktu to ponad 1,3 mld PLN netto.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka świadczyła kompleksowe doradztwo prawne związane z wyłonieniem inżyniera kontraktu dla polskiego projektu jądrowego. DZP zapewniło spółce PGE EJ 1 niezbędne wsparcie negocjacyjne z oferentami w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowało kontrakt związany z tym przetargiem. Usługi doradcze w tym projekcie świadczyli Paweł Grzejszczak (Partner) oraz Wojciech Hartung (Counsel) z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP.

To już druga istotna dla polskiego projektu jądrowego umowa zawarta z udziałem DZP. W lutym 2013 roku prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP zapewnili spółce PGE EJ 1 niezbędne wsparcie prawne przy wyborze podmiotu, który prowadzi obecnie badania środowiskowe i lokalizacyjne dla potrzeb wyboru miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej. Umowa ta została zawarta z konsorcjum WorleyParsons.

Bądź na bieżąco z DZP