Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą przy zakupie udziałów w WiK Opole przez fundusz z grupy PFR

05.12.2019

DZP doradzało spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o. o. oraz Gminie Opole przy sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów WIKu na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych, reprezentowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. 

W ramach transakcji Fundusz Inwestycji Samorządowych zawarł wraz z Gminą Opole oraz samą Spółką umowę inwestycyjną na podstawie której nabędzie 25% udziałów WiKu za ok. 100 milionów złotych. W efekcie tych działań, FIS stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem WiKu. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał wpływu na bieżące zarządzanie spółką i w perspektywie ok. 20 lat, w wyniku umorzeń udziałów Funduszu, samorządy staną się ponownie jedynymi wspólnikami WiKu.

Transakcja realizowana jest dzięki programowi „Pakiet dla Miast Średnich”, który powstał w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej, uzyskując w ten sposób korzystną lokatę kapitału, a dla gmin to dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla ich rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

W ramach doradztwa kancelaria DZP czuwała nad stroną formalną transakcji – przygotowała tryb i procedurę wyłonienia nabywcy udziałów zaakceptowaną przez Radę Miasta oraz koordynowała wykonanie procedury. Następnie DZP opracowało i negocjowało z PFR kompletną dokumentację transakcyjną, przede wszystkim umowę inwestycyjną, umowę sprzedaży udziałów oraz treść zmian do umowy spółki wynikających z ustaleń dokonanych w trakcie negocjacji.

Ze strony DZP transakcję prowadzili prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Tomasz Darowski (Partner) oraz Michał Przychoda (Senior Associate).

Bądź na bieżąco z DZP