Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kupno spółek z grupy VBLI wzmacnia pozycję grupy Getin Holding w segmencie usług leasingowych

11.09.2014

Autorzy:
Andrzej Foltyn
Magdalena Skowrońska
Tomasz Kalicki

Eksperci Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych doradzali Getin Holding SA oraz Idea Bank SA i Romanian International Bank SA (rumuńskiemu bankowi zależnemu od Getin Holding przy którego nabyciu DZP doradzało pod koniec ubiegłego roku) przy zakupie od VB-Leasing International Holding GmbH spółek VB Leasing Polska SA oraz VB Leasing Romania IFN SA. Cena za akcje VBL PL wyniosła prawie 173 mln PLN, a VB Leasing Romania IFN w przybliżeniu 52 mln PLN.

W oparciu o wartość umów zawartych w 2013 roku, VB Leasing Polska szacuje swoją pozycję rynkową na 10. miejsce w Polsce, pozostając liderem rynku leasingowego w segmencie transportu ciężkiego. Natomiast VB Leasing Romania IFN w oparciu o analogiczne kryterium szacuje swoją pozycję rynkową na 6. miejsce w Rumunii. Efektem nabycia VB Leasing Polska jest znaczące wzmocnienie pozycji Grupy Idea Bank w segmencie usług leasingowych i jest kolejnym etapem budowy kompleksowej oferty dla przedsiębiorców w ramach Idea Banku. Włączenie VB Leasing Romania IFN w struktury Grupy Getin Holding wzmocni pozycję Getin Holding na rynku rumuńskim i umożliwi budowę fundamentów silnej grupy kapitałowej skupionej wokół Romanian International Bank.

Jednocześnie wraz z nabyciem przez Getin Holding obu spółek leasingowych, DZP doradzało Idea Bank oraz Romanian International Bank przy nabyciu, odpowiednio, od VB Leasing Polska oraz od VB Leasing Romania IFN portfeli wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu innych umów należnych każdej z tych spółek od jej klientów. Idea Bank nabyła portfel wierzytelności za cenę wynoszącą 1,588 mld PLN oraz 288,4 mln EUR, a Romanian International Bank nabył portfel wierzytelności za cenę 114,93 mln EUR. Środki pozyskane w ten sposób przez VB Leasing Polska i VB Leasing Romania IFN zostały przeznaczone na spłatę całości finansowania udzielonego tym spółkom przez podmioty z grupy VB-Leasing International Holding GmbH. Transakcja stanowiła największą akwizycję połączoną z jednoczesną spłatą finansowania na polskim rynku w 2014 r. i pierwszą transakcję finansowania działalności leasingowej związaną z nabywaniem wierzytelności przez bank na rynku rumuńskim.

Zamknięcie transakcji zaprojektowano w ten sposób, aby zarówno przeniesienie własności akcji jak też dokonanie transferów pieniężnych związanych z rozliczeniem transakcji (także tych zagranicznych), było możliwe tego samego dnia.

Kancelaria DZP doradzała prawnie i podatkowo na wszystkich etapach trwającej ponad rok transakcji (w tym koordynowała doradztwo prawne w zakresie prawa rumuńskiego).

Projektem kierowali Andrzej Foltyn, Szef Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych oraz Magdalena Skowrońska, Partner w tej Praktyce, a w skład zespołu doradzającego klientowi weszli: Jarosław Chojnacki, Tomasz Kalicki oraz Anna Turska.

Bądź na bieżąco z DZP