Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Eksperci z Praktyki Podatkowej uzyskują precedensową interpretację przepisów

01.04.2020

Eksperci z Praktyki Podatkowej uzyskali dla naszego klienta pozytywną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą braku obowiązku sporządzenia spisu z natury i opodatkowania VAT majątku przedsiębiorstwa w przypadku kontynuacji przez spadkobiercę działalności odziedziczonego przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna ma precedensowy charakter, gdyż Dyrektor KIS wprost potwierdził, że opodatkowanie VAT majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa w spadku byłoby sprzeczne z zasadą neutralności w podatku VAT oraz z celem wprowadzonej regulacji.

Zgodnie z dotychczasową linią interpretacyjną organów podatkowych w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, na spadkobiercy ciążył obowiązek sporządzenia spisu z natury, a co za tym idzie, opodatkowania VAT towarów wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zdaniem organów obowiązek opodatkowania powstawał nawet w przypadku kontynuacji działalności dziedziczonego przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS przełamał w uzyskanej interpretacji dotychczasową, negatywną linię interpretacyjną w tym zakresie. Stwierdził przede wszystkim, że w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej przez spadkobiercę nie powstaje obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowania VAT majątku przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS wskazał m.in., że zastosowanie art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zarówno w odniesieniu do przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, jak i wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego powinno być oceniane w kontekście zasady neutralności. Ponadto przy wykładni prawa nie należy ograniczać się jedynie do wykładni gramatycznej, lecz także brać pod uwagę zasady dokonywania wykładni systemowej czy celowościowej.

Po miesiącach obowiązywania nieprawidłowej i niesprawiedliwej dla przedsiębiorców i ich bliskich linii interpretacyjnej, udało się tym samym uzyskać stanowisko organu zgodne z celami ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Z ramienia DZP klienta reprezentowali Artur Nowak, Partner i Jan Czerwiński, Senior Tax Manager z Praktyki Podatkowej.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronach Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP